06 38 554 766

Berichten

2018-04-30, kaarten bestellen Cinema Vocaal

informatie kaarten bestellen

kaarten € 7,50  per persoon plus consumptie in pauze.

eerst graag entree geld vooruit betalen op bankrekening:

Dagkoor Animo . nummer is NL86 INGB 0006590301

Penningmeester Maarten Smits

Graag uw naam en mailadres en telefoonnummer toevoegen bij de overmaking.

na ontvangst van de betaling op de bankrekening ontvangt u een mail met bevestiging.

Uw kaart(en) worden bewaard en u kunt deze ophalen bij de kassa van BeneVia op de dag van het concert.

Kaarten kunnen ook besteld worden bij de leden van het koor.